ไม่มีหมวดหมู่

โครงการเดินด้วยกันนำพาสันติ

สิ่งที่เป็นความทรงจำที่"ยิ่งใหญ่"ของผมในโครงการ"เดินด้วยกันนำพาสันติ"ปี 2564 นี้จำไว้ว่า"ความดี ความงามและความจริง"ในโครงการเดินด้วยกันนำพาสันตินี้ ไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อมอบ"ความขัดแย้ง"แต่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อมอบ"ค่านิยมร่วมกัน "(shared value) เป็นคุณค่าของชีวิตสู่ความเป็นพี่น้องกัน( Fratelli Tutti )

โครงการเดินด้วยกันนำพาสันติ

วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นมหามงคลยิ่งนัก…..พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์มุขนายก ประมุขสังฆมลฑลนครราชสีมาและเป็นพระสังฆราช/บิชอป ประธานกำกับดูแลงานด้านศาสนสัมพันธ์สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยท่านให้เกียรติเป็นอย่างยิ่งกับ พระสุธรรม ฐิตธัมโม และอาตมา เมตตาเดินทางมาสนทนาปรึกษาหารือในเรื่องการเดิน ….ในโครงการเดินด้วยกันนำพาสันติเป็นโครงการที่เราเดินร่วมกัน เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สืบสาน ต่อยอด การสร้างศีลธรรม ในหลักศาสนาตน ตามปณิธานหลวงพ่อพุทธทาสเป็นการสร้างศาสนสัมพันธ์และทำความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างบรรพชิตในการขับเคลื่อนงานพระศาสนาและบวรไว้ ในการพัฒนาชุมชนและสันติภาพอย่างยั่งยืน ในมิติทางวัฒนธรรมอันหลากหลายร่วมกันเราต่างมีความเห็นตรงกันในการที่จะขับเคลื่อนงานให้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อส่งเสริมสันติภาพร่วมกันมุ่งพัฒนาความเจริญทางด้านจิตใจเพื่อประเทศชาติและโลกให้เกิดสันติสุขสืบต่อไป

ส่งความสุขคริสต์มาสและปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุ

คุณพ่อเจ้าวัดและครูคำสอนวัดนักบุญยอแซฟ… ออกเยี่ยมเยียนมอบถุงอาหาร นมและผ้าห่มกันหนาว.. ส่งความสุขคริสต์มาสและปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุ บ้านถิ่น.. ขอบคุณโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา สังฆมณฑลอุดรธานีที่มอบถุงอาหารให้ ขอบคุณพี่น้องที่บริจาคผ้าห่มกันหนาวและนม ขอพระอำนวยอวยพรแก่ทุกท่านตลอดไป..อภิบาลคืองานของเรา

พรปีใหม่ บูชาขอบพระคุณแรกของปี

"พรปีใหม่ บูชาขอบพระคุณแรกของปี"พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี อวยพรปีใหม่ ด้วยการเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองชุมชนศิษย์พระคริสต์ วัดพระมารดาพระเจ้า ทับโกบ จังหวัดสงขลาโดยผู้มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันนี้ต่างพร้อมใจกัน ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ โคโรนาไวนัส (covid 19) อย่างเคร่งครัด ด้วยการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล รักษาระยะห่าง และสวมใส่หน้ากากอนามัย

Latest articles

ร้านคฤศตังspot_imgspot_img