สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ชั้น 8 เลขที่ 122/11 ซอย นนทรี 14 (นาคสุวรรณ)
ถนน นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

ติดต่อ - สอบถาม

Email : it@csct.or.th
Facebook : thaicatholicmedia
Youtube : catholicthailand
Line : @thaicatholicmedia

Tel. : 0-2681-5409

© Copyright - CATHOLIC SOCIAL COMMUNICATIONS OF THAILAND (CSCT) 2021