50 ปี พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

งานเฉลิมฉลองโอกาสพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ครบรอบ 50 ปี การอภิเษกเป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ ครบรอบ 40 ปี การได้รับตำแหน่งเป็นพระคาร์ดินัล

การประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึง เออเชนี ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา หรือนามปากกา “อุชเชนี”ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และสานต่อคุณงามความดีของอุชเชนีที่ได้อุทิศตนไว้

พระศาสนจักรของพระเจ้าเรียกร้องให้มีการประชุมซีนอด หนทางนี้ชื่อว่า “เพื่อการก้าวเดินไปด้วยกันของพระศาสนจักร: ความเป็นเอกภาพ การมีส่วนร่วม และพันธกิจ”  ในพระศาสนจักรท้องถิ่นแต่ละแห่ง

การประชุมสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเซีย โอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้ง FABC General Conference 2022 Thailand ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน ประกอบด้วยพระคาร์ดินัล บิชอป และตัวแทนฆราวาสจากประเทศสมาชิกทั้ง 29 ประเทศทั่วทวีปเอเซีย ในระหว่างวันที่ 12 -30 ตุลาคม 2022