คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : 4 ป สู่…ปัสกา

Play episode

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”
วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2021
ตอน 4 ป สู่…ปัสกา
ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Join the discussion

More from this show

Episode 16

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : แม้ตัวจากไป แต่ความรักคงอยู่

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2021ตอน แม้ตัวจากไป แต่ความรักคงอยู่ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์...

Episode 15

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : จงให้อย่างที่คุณอยากจะได้รับ

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021ตอน จงให้อย่างที่คุณอยากจะได้รับดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์...

Episode 14

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : สู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้น

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2021ตอน สู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้นดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์...

Episode 13

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : โชคดี โชคร้าย ใครจะรู้

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2021ตอน โชคดี โชคร้าย ใครจะรู้ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย...

Episode 11

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : นักบุญโยเซฟ

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2021ตอน นักบุญโยเซฟดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย...

Episode 10

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : ความสุขอยู่ที่ไหน

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2021ตอน ความสุขอยู่ที่ไหนดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย...

Subscribe

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบEpisode 12