คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : วันเยาวชนแห่งชาติ

Play episode

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”
วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2021
ตอน วันเยาวชนแห่งชาติ
ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Join the discussion

More from this show

Episode 49

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : มาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2021ตอน มาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์...

Episode 48

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : ยกโทษให้ลูกด้วย

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2021ตอน ยกโทษให้ลูกด้วยดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย...

Episode 47

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : นักบุญโคลัมบัน

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2021ตอน นักบุญโคลัมบันดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย...

Episode 46

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : แค่ได้มีมันครับ

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2021ตอน แค่ได้มีมันครับดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย...

Episode 45

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : 4 ขั้นตอนสู่การเป็น “นักบุญ”

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2021ตอน 4 ขั้นตอนสู่การเป็น “นักบุญ”ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์...

Episode 44

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : แม้ความดีจะเล็กน้อย แต่ขอให้เรามั่นใจที่จะทำ

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2021ตอน แม้ความดีจะเล็กน้อย แต่ขอให้เรามั่นใจที่จะทำดำเนินรายการโดย...

Subscribe

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบEpisode 38