คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : นักบุญเยโรม

Play episode

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”
วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2021
ตอน นักบุญเยโรม
ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Join the discussion

More from this show

Episode 43

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : นักบุญ อันตน มารีย์ คลาเรต์

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2021ตอน นักบุญ อันตน มารีย์ คลาเรต์ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์...

Episode 41

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : ฉันรักโรตีไหม้ๆ

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2021ตอน ฉันรักโรตีไหม้ๆดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย...

Episode 40

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : การอธิษฐานภาวนาแบบห้านิ้ว

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2021ตอน การอธิษฐานภาวนาแบบห้านิ้วดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์...

Episode 38

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : วันเยาวชนแห่งชาติ

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2021ตอน วันเยาวชนแห่งชาติดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย...

Episode 37

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : งานอดิเรก มีพลังแฝง มากกว่าที่เราคิด

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2021ตอน งานอดิเรก มีพลังแฝง มากกว่าที่เราคิดดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์...

Subscribe

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบEpisode 39