ภารกิจรัก : ความรักไม่ช่างจดจำความผิด

Play episode

รายการ “ภารกิจรัก” วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2021
ตอน ความรักไม่ช่างจดจำความผิด
ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาว
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Join the discussion

More from this show

Episode 43

ภารกิจรัก : พระเจ้า กำเนิดรักและแสงสว่าง

รายการ “ภารกิจรัก” วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2021ตอน พระเจ้า กำเนิดรักและแสงสว่างดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาวผลิตโดย...

Episode 41

ภารกิจรัก : ความรักไม่ยินดีเมื่อประพฤติผิด แต่ยินดีเมื่อประพฤติชอบ

รายการ “ภารกิจรัก” วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2021ตอน ความรักไม่ยินดีเมื่อประพฤติผิด แต่ยินดีเมื่อประพฤติชอบดำเนินรายการโดย...

Episode 40

ภารกิจรัก : ความรักเชื่อในส่วนดีคนอื่นอยู่เสมอ

รายการ “ภารกิจรัก” วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2021ตอน ความรักเชื่อในส่วนดีคนอื่นอยู่เสมอดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาวผลิตโดย...

Episode 38

ภารกิจรัก : ความรักไม่เห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว

รายการ “ภารกิจรัก” วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2021ตอน ความรักไม่เห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาวผลิตโดย...

Subscribe

ภารกิจรักEpisode 39