คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : นักบุญ อันตน มารีย์ คลาเรต์

Play episode

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”
วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2021
ตอน นักบุญ อันตน มารีย์ คลาเรต์
ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Join the discussion

More from this show

Episode 49

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : มาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2021ตอน มาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์...

Episode 48

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : ยกโทษให้ลูกด้วย

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2021ตอน ยกโทษให้ลูกด้วยดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย...

Episode 47

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : นักบุญโคลัมบัน

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2021ตอน นักบุญโคลัมบันดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย...

Episode 46

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : แค่ได้มีมันครับ

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2021ตอน แค่ได้มีมันครับดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย...

Episode 45

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : 4 ขั้นตอนสู่การเป็น “นักบุญ”

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2021ตอน 4 ขั้นตอนสู่การเป็น “นักบุญ”ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์...

Episode 44

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : แม้ความดีจะเล็กน้อย แต่ขอให้เรามั่นใจที่จะทำ

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2021ตอน แม้ความดีจะเล็กน้อย แต่ขอให้เรามั่นใจที่จะทำดำเนินรายการโดย...

Subscribe

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบEpisode 43