ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | เติมรักใหม่ อุบัติซ้ำ จากปี 2000-2025 ภาคแรก | EP.067 “เคียงข้างเสมอ” เพลงโดนอย่างจัง

Play episode

จากวันแรกที่บทเพลงในชุดเติมรักใหม่ถูกเปิดให้รับฟัง
มีบทเพลงหนึ่งยังดังก้องตลอด 20 กว่าปี ไม่เลือนหาย เหมือนดังชื่อเพลง “เคียงข้างเสมอ”

Join the discussion

More from this show

Episode 72

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | ไปต่อ ไม่รอโควิด(จบ) | EP.072 เขาประชุมอะไรกัน

ตารางเวลา เนื้อหาหลัก เมื่อต้องแสดงความคิดเห็นแบ่งปันและของกำนัลที่นำไปให้ท่านรองเลขาฯ ซีนอด

Episode 71

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | ไปต่อ ไม่รอโควิด(จบ) | EP.071 สำรวจอิตาลี ก่อนเข้าประชุม

ก่อนเข้าที่ประชุม แวะไปทักทาย บรรดาคุณพ่อที่คุ้นเคย จากวาติกัน ยัน เวณิช ปาดัว

Episode 69

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | เติมรักใหม่ อุบัติซ้ำ จากปี 2000-2025 ภาคแรก | EP.069 เพลงบางเพลง กระทบไหล่สายอาชีพ

ใครจะรู้ว่าจริง ๆ แล้วบทเพลงในชุดเติมรักใหม่ มีมืออาชีพมาร่วมงานพอสมควรที่สำคัญบางคนเป็นพี่น้องต่างความเชื่อ เช่นบทเพลงนี้...

Subscribe

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตEpisode 67