Showซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต

“เล่าประสบการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจทั้งจากการใช้ชีวิต บาทหลวงคาทอลิก หนังสือที่อ่าน ภาพยนตร์ที่ดู บทเพลงที่ได้ฟัง หรือเรื่องเล่าต่าง ๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจ พูดคุยสบาย ๆ เหมือนมีเพื่อนร่วมทางคอยชี้แนะแต่ไม่ชี้นำ บวกกับถ้อยคำดีๆ จากพระคัมภีร์คาทอลิก เพื่อให้ผู้ฟังได้ค้นพบขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ในชีวิตของตนเช่นกัน” ดำเนินรายการโดย คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

Episode 152

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.152 | Book Club คาทอลิก ครั้งที่ 1 หนังสือที่ตอบโจทย์เทศกาลคริสต์มาส | ”บทสรุบของ Book Club ครั้งแรก และข้อเสนอครั้งต่อไป…”

หยิบหนังสือที่ชอบ อ่านเรื่องที่ใช่ ในโอกาสคริสต์มาสปีนี้คิดถึงหนังสือเล่มไหน อ่านให้จบแล้วมาพบกัน

Episode 151

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.151 | Book Club คาทอลิก ครั้งที่ 1 หนังสือที่ตอบโจทย์เทศกาลคริสต์มาส | ”หนังสือที่คุณพ่ออนุชาเลือกและคำอวยพร”

หยิบหนังสือที่ชอบ อ่านเรื่องที่ใช่ ในโอกาสคริสต์มาสปีนี้คิดถึงหนังสือเล่มไหน อ่านให้จบแล้วมาพบกัน

Episode 150

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.150 | Book Club คาทอลิก ครั้งที่ 1 หนังสือที่ตอบโจทย์เทศกาลคริสต์มาส | “หนังสือที่คุณยีนต์เลือก”

หยิบหนังสือที่ชอบ อ่านเรื่องที่ใช่ ในโอกาสคริสต์มาสปีนี้คิดถึงหนังสือเล่มไหน อ่านให้จบแล้วมาพบกัน

Episode 149

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.149 | Book Club คาทอลิก ครั้งที่ 1 หนังสือที่ตอบโจทย์เทศกาลคริสต์มาส | “หนังสือที่คุณแววเลือก”

หยิบหนังสือที่ชอบ อ่านเรื่องที่ใช่ ในโอกาสคริสต์มาสปีนี้คิดถึงหนังสือเล่มไหน อ่านให้จบแล้วมาพบกัน