Showซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต

“เล่าประสบการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจทั้งจากการใช้ชีวิต บาทหลวงคาทอลิก หนังสือที่อ่าน ภาพยนตร์ที่ดู บทเพลงที่ได้ฟัง หรือเรื่องเล่าต่าง ๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจ พูดคุยสบาย ๆ เหมือนมีเพื่อนร่วมทางคอยชี้แนะแต่ไม่ชี้นำ บวกกับถ้อยคำดีๆ จากพระคัมภีร์คาทอลิก เพื่อให้ผู้ฟังได้ค้นพบขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ในชีวิตของตนเช่นกัน”
ดำเนินรายการโดย คุณอนุชา ไชยเดช

Episode 76

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | ฟังหนังดูสาระ ภาค พอดแคสต์ ซีซั่น 5 เรียกเขาว่า “พ่อ” | EP.76 The Priest

ภาพยนตร์อินเดีย ที่ว่าด้วยบาทหลวงไล่ผี อินเดียไม่ได้มีแค่คังคุไบไม่บ่อยนักที่จะเจอหนังฐานคาทอลิกจากฝั่งหนังอินเดีย

Episode 72

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | ไปต่อ ไม่รอโควิด(จบ) | EP.072 เขาประชุมอะไรกัน

ตารางเวลา เนื้อหาหลัก เมื่อต้องแสดงความคิดเห็นแบ่งปันและของกำนัลที่นำไปให้ท่านรองเลขาฯ ซีนอด

Episode 71

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | ไปต่อ ไม่รอโควิด(จบ) | EP.071 สำรวจอิตาลี ก่อนเข้าประชุม

ก่อนเข้าที่ประชุม แวะไปทักทาย บรรดาคุณพ่อที่คุ้นเคย จากวาติกัน ยัน เวณิช ปาดัว

Episode 69

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | เติมรักใหม่ อุบัติซ้ำ จากปี 2000-2025 ภาคแรก | EP.069 เพลงบางเพลง กระทบไหล่สายอาชีพ

ใครจะรู้ว่าจริง ๆ แล้วบทเพลงในชุดเติมรักใหม่ มีมืออาชีพมาร่วมงานพอสมควรที่สำคัญบางคนเป็นพี่น้องต่างความเชื่อ เช่นบทเพลงนี้ “ย้อนรอยผู้แพร่ธรรม”

Episode 68

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | เติมรักใหม่ อุบัติซ้ำ จากปี 2000-2025 ภาคแรก | EP.068 ”ฝันไกล…” ใช่แค่ฝัน

พบกับเพลงอีกบทหนึ่งที่จุดตั้งต้นแบบหนึ่ง แต่ที่สุดแล้วเป็นอีกแบบหนึ่งคนร้องจากเยาวชนวัด สู่รับใช้พระศาสนจักรในการเป็นนักบวชหญิงไปแล้ว

Subscribe