สัมมนาสมาชิกสมัชชาเพื่อเตรียมสมัชชา (ซีนอด) สังฆมณฑลราชบุรี

29/09/2021 | สังฆมณฑลราชบุรี

เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน ค.ศ. 2021 เวลา 10.00-12.00 น. คณะกรรมการเตรียมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี นำโดยคุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราชและเลขาธิการสมัชชา จัดการสัมมนาสมาชิกสมัชชาเพื่อเตรียมสมัชชา (ซีนอด) สังฆมณฑลราชบุรี ผ่านระบบ Zoom Meeting และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Page สังฆมณฑลราชบุรี
การสัมมนาในวันนี้

  • เริ่มต้นด้วยการรับฟังโอวาทจากพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
  • ทำความเข้าใจเรื่องสมัชชาคืออะไร ? ครั้งนี้พระศาสนจักรต้องการอะไร ? โดยคุณพ่อไพศาล ยอแซฟ
  • ทำความเข้าใจถึงแนวทางการสำรวจความคิดเห็น รับฟังเสียงประชากรของพระเจ้า โดยคุณพ่ออภิสิทธิ์ กฤษเจริญ
  • ทำความเข้าใจกระบวนการ ลำดับขั้นตอนการสมัชชา โดยคุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก