วัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เตยใหญ่ และ วัดพระมารดาพระศาสนจักร นครนายก ร่วมก้าวเดินไปด้วยกัน

19/09/2021 | สังฆมณฑลจันทบุรี

บาทหลวงอันเด ไชยเผือก พร้อมกับตัวแทนสัตบุรุษวัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เตยใหญ่ และ วัดพระมารดาพระศาสนจักร นครนายก ร่วม #ก้าวเดินไปด้วยกัน ในการทำแบบสอบถามเพื่อเตรียมสมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี 2021

#สมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี2021
#synodofchanthaburidiocese
#chathaburidiocese