ชุมชนหมู่บ้านศรีวิเชียร รณรงค์ ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่

27/12/2020

โอกาสฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ชุมชนหมู่บ้านศรีวิเชียร รณรงค์ ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ ผ่านทางคำภาวนาร่วมกันในช่วงเช้า พิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่งเป็นพิธีกรรมทางศาสนาคาทอลิก ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมทางด้านจิตใจ เรามีโอกาสไตร่ตรองบทบาทของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ เพื่อมุ่งสู่สัมพันธภาพภายในครอบครัวและชุมชน จากนั้นรวมตัวเยาวชนเพื่อรณรงค์ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ร่วมกันผ่านทางกิจกรรมการเล่นกีฬา พร้อมความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แกนนำสตรี สท อสม และชาวบ้าน ทุกคนรับทราบและเกิดความร่วมมือในการลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ สังเกตุจากการช่วยกันในเรื่องน้ำเปล่า ไม่มีเหล้าบุหรี่ ประชาสัมพันธ์ได้พูดย้ำตลอดวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ รวมถึงการประกาศแจ้งในวัดและในชุมชน
เรารู้ซึ้งถึงความเชื่อ ก็ต่อเมื่อ เราเริ่มสอนลูกหลาน” ฝ่ายท่านผู้เป็นบิดา อย่ายั่วยุให้บุตรของท่านเกิดโทสะ แต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอน และเตือนสติตามหลักธรรมของพระเป็นเจ้า” (เอเฟซัส 6:4)


รายงานโดย คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ เจ้าอาวาส

Related Posts

ขอการสนับสนุนสร้างวัดคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์ของแม่พระและนักบุญยอแซฟ จ.เชียงราย

ขอการสนับสนุนสร้างวัดคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์ของแม่พระและนักบุญยอแซฟ จ.เชียงราย

โอกาสปีครอบครัว ขอการสนับสนุนสร้างวัดคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์ของแม่พระและนักบุญยอแซฟที่หมู่บ้านปางริมกรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย สภาพปัจจุบันที่ประกอบพิธีมิสซาเป็นเพิงหมาแหงน หน้าบ้านของสัตบุรุษ ปัจจุบันมีคริสตชนชาวอาข่า 20 ครอบครัว จำนวน 85 คน วัดที่จะสร้างใหม่ กว้าง 8 เมตร...

เสกพระรูปคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์ ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย

เสกพระรูปคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์ ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย

บิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธานเสกพระรูปคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์ ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงรายและคุณพ่อวินัย เปลี่ยนบำรุง เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณและเทศน์ วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2021คู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์ของแม่พระและนักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของคณะสติกมาติน...