Thai Catholic Radio & Podcast

รายการ Podcast

Episode 87

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | ในการเดินทางมีประตูบานหนึ่ง ซีซั่น 2 เกาหลี เวทีสื่อเพื่อสันติ | EP.86 เกาหลีมีมนต์

คำกล่าววันปิดของประธานซิกนิสเอเชีย ในเวทีประชุมและสิ่งที่ฝากไว้กับการเดินทางในครั้งนี้

Episode 86

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.86 6 ส. สกัด ความคิดลบลบ อย่างมีสติ

คลิปที่แล้ว ให้เทคนิค 3 ส. แรก ที่ช่วยให้มีสติทันความคิดลบลบ ที่มักผุดคิดในสมองใน EP นี้มีเทคนิคเพิ่มอีก 3 ส.เพื่อทำให้เรา หยุดความคิดลบลบ...

Episode 85

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.85 คิดลบลบ กระทบชีวิตได้อย่างไร

ความคิดลบ มีผลกระทบต่อเหตุการณ์ชีวิต ให้เกิดเรื่องลบต่อเนื่องตามมาได้อย่างหลากหลาย แค่คิดตีตราตัวเองแค่คิดแย่ๆ...

รายการทั้งหมด

View all

Alive

รายการความรู้ด้านจิตวิทยา เพื่อให้คุณผู้ฟังทุกท่านเรียนรู้และต่อยอดความคิด ต่อยอดความรู้สึก ต่อยอดตัวของการกระทำของเราให้ได้อย่างเติบโต เพราะทุกๆ วันในการดำเนินชีวิตเราจะพบเจอเรื่องราวทั้งดีและร้าย เราจึงต้องเรียนรู้ให้สามารถพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าวันวาน

“เล่าประสบการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจทั้งจากการใช้ชีวิต บาทหลวงคาทอลิก หนังสือที่อ่าน ภาพยนตร์ที่ดู บทเพลงที่ได้ฟัง หรือเรื่องเล่าต่าง ๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจ พูดคุยสบาย ๆ เหมือนมีเพื่อนร่วมทางคอยชี้แนะแต่ไม่ชี้นำ บวกกับถ้อยคำดีๆ จากพระคัมภีร์คาทอลิก เพื่อให้ผู้ฟังได้ค้นพบขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ในชีวิตของตนเช่นกัน”
ดำเนินรายการโดย คุณอนุชา ไชยเดช

รายการวิทยุคาทอลิก - "คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ" ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย รับฟังรายการย้อนหลัง

รายการวิทยุคาทอลิก - "ภารกิจรัก" ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาว ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย รับฟังรายการย้อนหลัง

Subscribe