Thai Catholic Radio & Podcast

รายการวิทยุ

รายการวิทยุคาทอลิก - "ภารกิจรัก" ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

รายการวิทยุคาทอลิก - "ภารกิจรัก" ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาว ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

รายการ Podcast

Episode 37

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.037 เบื้องหลังคน Perfectionist เป็นคนแบบใด

ภาพเบื้องหน้า หรือหน้าฉาก ที่เราเห็นคนหนึ่งว่าเป็นคนสมบูรณแบบ ทำอะไรเป๊ะไปหมด ไม่เคยพลาด ผลงานโดดเด่น สูงกว่ามาตรฐานแท้จริงแล้ว...

Episode 36

ฟังหนังดูสาระ ภาค พอดแคสต์ ซีซั่น 2 เข้มขึ้น | EP.036 ฟาติมา วิทยาศาสตร์หลบไป ศรัทธามาแล้ว

การประจักษ์ของแม่พระต่อหน้าคนหลายหมื่นมีภาพถ่ายเก็บไว้ วิทยาศาสตร์จะพูดอย่างไร

Episode 36

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.036 เทคนิคแก้ Burnout ด้วยการจัดระเบียบ ทบทวนตน

วิธีการแก้ไขอาการ Burnout นอกจากการให้หลักการเหยียดกายระบายออก ยังสามารถใช้วิธีอื่นๆ ได้อีกหลากหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการจัดสภาพแวดล้อม...

Subscribe