สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย – Catholic Social Communication of Thailand (CSCT)

Press

หนังสือพิมพ์คาทอลิกรายสัปดาห์

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน

รายการโทรทัศน์คาทอลิก

รายการวิทยุคาทอลิก

Radio

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ

โดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Podcast

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต

โดย คุณพ่ออนุชา  ไชยเดช

“เล่าประสบการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจทั้งจากการใช้ชีวิต บาทหลวงคาทอลิก หนังสือที่อ่าน ภาพยนตร์ที่ดู บทเพลงที่ได้ฟัง หรือเรื่องเล่าต่าง ๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจ พูดคุยสบาย ๆ เหมือนมีเพื่อนร่วมทางคอยชี้แนะแต่ไม่ชี้นำ บวกกับถ้อยคำดีๆ จากพระคัมภีร์คาทอลิก เพื่อให้ผู้ฟังได้ค้นพบขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ในชีวิตของตนเช่นกัน” ดำเนินรายการโดย คุณอนุชา ไชยเดช

Podcast

ALIVE

by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา

รายการความรู้ด้านจิตวิทยา เพื่อให้คุณผู้ฟังทุกท่านเรียนรู้และต่อยอดความคิด ต่อยอดความรู้สึก ต่อยอดตัวของการกระทำของเราให้ได้อย่างเติบโต เพราะทุกๆ วันในการดำเนินชีวิตเราจะพบเจอเรื่องราวทั้งดีและร้าย เราจึงต้องเรียนรู้ให้สามารถพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าวันวาน

Podcast

Blessing Station

by Fr.Ping

ฟังบทเทศน์ประจำสัปดาห์ ให้พระวาจาของพระเจ้านำทางชีวิตเรา รวมข้อคิดสะกิดใจ ให้เราได้ร่วมรำพึงไตร่ตรอง และดำเนินชีวิตตามเส้นทางของคริสตชนอย่างมั่นคง ท่ามกลางกระแสแห่งโลกในยุคปัจจุบัน