รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ ๕ “หนึ่งชีวิตคำนึง”

12/01/2022

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีรับโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ ๕ ในหัวข้อ “หนึ่งชีวิตคำนึง” เพื่อมอบให้แก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทกลอนสุภาพและประเภทความเรียง แบ่งเป็นระดับนักเรียนและระดับประชาชน จัดโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยมีคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” และประธานจัดงาน วันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น ๓ โรงแรมอโนมาแกรนด์ ถนนราชดำริ


รรางวัลวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อรำลึกถึงผลงานอันทรงคุณค่าและสานต่อคุณงามความดีของ “อุชเชนี” ซึ่งผลงานของท่านก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ผู้รักงานวรรณศิลป์ อีกทั้งการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นของท่าน ท่านยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้อนุชนรุ่นหลังได้เจริญรอยตามท่านอีกด้วย
  2. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน การเขียนภาษาไทย และเพื่อเปิดเวทีให้แก่ผู้สนใจทั่วไปโดยเฉพาะเยาวชน ในการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน ในเชิงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น เพื่อร่วมกันสืบสานมรดกอันล้ำค่าด้านภาษาไทย รางวัลวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ ประเภทกลอนสุภาพและความเรียง ทั้งระดับนักเรียนและระดับประชาชนทั่วไปต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ ๕ ในปีนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ลการตัดสินรางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ ๕ “หนึ่งชีวิตคำนึง”


ประเภทกลอนสุภาพ ระดับนักเรียน

รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “ในห้วงคำนึง”
โดย คุณศรินยานันท์ จันทร์รุ่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

รางวัลรองชนะเลิศ ผลงาน “ชีวิตของลูกยางนา”
โดย คุณวริศ ดาราฉาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

รางวัลรองชนะเลิศ ผลงาน “บทคำนึงเหนือภูขยะ”
โดย คุณฮีดายะห์ เบ็ญโกบ โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา อ.ควนกาหลง จ.สตูล


ประเภทกลอนสุภาพ ระดับประชาชน


รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “ห้วงคำนึงของนักแล่นเรือใบ (ขณะผ่านไปในพิพิธภัณฑ์ร้างกลางชีวิต)”
โดย คุณพจนาถ พจนาพิทักษ์

รางวัลรองชนะเลิศ ผลงาน “กลิ่นเข็มในอกแม่”
โดย คุณวิศิษฐ์ ปรียานนท์

รางวัลรองชนะเลิศ ผลงาน “แม่น้ำแห่งชีวิต”
โดย คุณจามรี ตันไพฑูรย์ดิถี


ประเภทความเรียง ระดับนักเรียน


รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “คำนึงอันนิรันดร์”
โดย คุณฮีดายะห์ เบ็ญโกบ โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา อ.ควนกาหลง จ.สตูล

รางวัลรองชนะเลิศ ผลงาน “ลูกเป็ดขี้เหร่”
โดย คุณธนพร โชคศรีเจริญ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ ผลงาน “รถล้อเข็น”
โดย คุณแต๋น โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี


ประเภทความเรียง ระดับประชาชน


รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “เด็กชายผู้หยุดความสูงไว้ที่ระดับหัวใจ”
โดย คุณศรัทธา สถาพร

รางวัลรองชนะเลิศ ผลงาน “๑๔ วัน ๓ ปี ตลอดไป”
โดย คุณกิตติศักดิ์ คงคา

รางวัลรองชนะเลิศ ผลงาน “ก่อนอัลไซเมอร์มาเยือน (ถ้อยคำนึงสุดท้ายของชายอายุแปดสิบ)”
โดย คุณพิณพิพัฒน ศรีทวี

Related Posts

POWER OF LOVE – นิโคล เทริโอ「Official MV」

🎬 Music Video เพลง POWER OF LOVE - นิโคล เทริโอ #POWEROFLOVE #ThaiCatholicMedia #สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย /------------------ LYRICS ------------------/ A1 Countless roads that I crossed. Countless faces I have met. And still I didn’t...

คำตอบในใจเรา (Official Lyrics Video)

วันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร…คำตอบสุดท้าย อยู่ในใจเรา “คำตอบในใจเรา” อีกหนึ่งบทเพลง จากศิลปิน ที่คุณชื่นชอบ อาทิ บอย พีชเมกเกอร์, ลุลา, ไมค์ ภิรมย์พร, ต่าย อรทัย และเสียงแซกโซโฟนอันเป็นเอกลักษณ์ จากคุณโก้ มิสเตอร์แซกแมน.มารวมตัวกันในโอกาสพิเศษ...