อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประกาศงดการประกอบพิธีกรรม เพื่อป้องกัน COVID-19

21/03/2020

ประกาศอัครสังมมณฑลกรุงเทพฯ เรื่อง งดการประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรด COVID-19

ตามที่เราทุกคนไต้ทราบถึงการแพร่กระจายของไวรัสโคไรนา นำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและสุขภาพของผู้คนจำนวนมาก และจากการประชุมของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 และเพื่อตอบรับสาสน์อภิบาลเลขที่ สสท. 032/2020 จากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาตของโรคร้ายไวรัสโคโรนา (โควิด19)

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จึงขอประกาศให้ทุกวัดในเขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้งดการประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณ ทั้งในวันธรรมดาและเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม จนถึงวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2020

ขอพี่น้องคริสตชนทุกท่าน ได้ร่วมใจกันภาวนาและร่วมพิธีกรรม โดยผ่านการถ่ายทอดทางสื่อต่างๆ และติดตามข่าวสารของพระศาสนจักรผ่านทาง Website ของสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย และสื่อมวลชนของอัครสังฆมณหลกรุงเทพฯ

ขอพระเจ้าโตยผ่านทางค่ำเสนอวิงวอนของพระแม่มารี โปรดปกป้องทุกคนให้พ้นจากโรคร้ายต่าง ๆ ทั้งฝ้ยร่างกายและวิญญาณ

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 2020

Related Posts

พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ มอบ “ศูนย์พักคอยนครปฐมอุ่นใจ” พร้อมดูแลประชาชนสู้วิกฤตโควิด-19

พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ มอบ “ศูนย์พักคอยนครปฐมอุ่นใจ” พร้อมดูแลประชาชนสู้วิกฤตโควิด-19

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2021 ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟอินเตอร์เทคโนโลยี อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (มิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ) ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย...

กรรมธิการฝ่ายสังคม ลงพื้นที่สีแดงเข้ม มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยโควิด-19

กรรมธิการฝ่ายสังคม ลงพื้นที่สีแดงเข้ม มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยโควิด-19

16 สิงหาคม 2021 เวลา 13.00 น. มงซินญอร์ วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย และ คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาฯ ฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์) นำทีมงานเจ้าหน้าที่จากคาริตัสไทยแลนด์ และสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย สวมชุด PPE...

หน่วยงานภายใต้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ ช่วยผู้ประสบภัยโควิด-19

หน่วยงานภายใต้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ ช่วยผู้ประสบภัยโควิด-19

16 สิงหาคม 2021 เวลา 11.00 น. มงซินญอร์ วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ในกรรมธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์) ภายใต้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย...