โครงการเดินด้วยกันนำพาสันติ

17/01/2021

วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นมหามงคลยิ่งนัก…..
พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
มุขนายก ประมุขสังฆมลฑลนครราชสีมา
และเป็นพระสังฆราช/บิชอป ประธานกำกับดูแลงาน
ด้านศาสนสัมพันธ์สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ท่านให้เกียรติเป็นอย่างยิ่งกับ พระสุธรรม ฐิตธัมโม และอาตมา เมตตาเดินทางมาสนทนาปรึกษาหารือ
ในเรื่องการเดิน ….
ในโครงการเดินด้วยกันนำพาสันติ
เป็นโครงการที่เราเดินร่วมกัน เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สืบสาน ต่อยอด การสร้างศีลธรรม ในหลักศาสนาตน ตามปณิธานหลวงพ่อพุทธทาส
เป็นการสร้างศาสนสัมพันธ์และทำความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างบรรพชิตในการขับเคลื่อนงานพระศาสนาและบวรไว้ ในการพัฒนาชุมชนและสันติภาพอย่างยั่งยืน ในมิติทางวัฒนธรรมอันหลากหลายร่วมกัน
เราต่างมีความเห็นตรงกันในการที่จะขับเคลื่อนงานให้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อส่งเสริมสันติภาพร่วมกัน
มุ่งพัฒนาความเจริญทางด้านจิตใจเพื่อประเทศชาติและโลกให้เกิดสันติสุขสืบต่อไป

Related Posts

วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ ร่วมบรรเทาภัยโควิด-19

วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ ร่วมบรรเทาภัยโควิด-19

วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ จ.บุรีรัมย์ นำโดยคุณพ่อสุรชัย เจริญพงศ์ เจ้าอาวาส ผู้อำนวยการสภาอภิบาล ตัวแทนกลุ่มบีอีซี ผู้แทนคณะวินเซนเดอปอล นำข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่ม จำนวน 100 ชุด เดินทางไปมอบให้ผู้แทนชุมชนบ้านเสม็ด ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์...

โครงการเดินด้วยกันนำพาสันติ

โครงการเดินด้วยกันนำพาสันติ

สิ่งที่เป็นความทรงจำที่"ยิ่งใหญ่"ของผมในโครงการ"เดินด้วยกันนำพาสันติ"ปี 2564 นี้จำไว้ว่า"ความดี ความงามและความจริง"ในโครงการเดินด้วยกันนำพาสันตินี้ ไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อมอบ"ความขัดแย้ง"แต่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อมอบ"ค่านิยมร่วมกัน "(shared value)...

ส่งความสุขคริสต์มาสและปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุ

ส่งความสุขคริสต์มาสและปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุ

คุณพ่อเจ้าวัดและครูคำสอนวัดนักบุญยอแซฟ… ออกเยี่ยมเยียนมอบถุงอาหาร นมและผ้าห่มกันหนาว.. ส่งความสุขคริสต์มาสและปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุ บ้านถิ่น.. ขอบคุณโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา สังฆมณฑลอุดรธานีที่มอบถุงอาหารให้ ขอบคุณพี่น้องที่บริจาคผ้าห่มกันหนาวและนม...