ชุมชนหมู่บ้านศรีวิเชียร รณรงค์ ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่

โอกาสฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ชุมชนหมู่บ้านศรีวิเชียร รณรงค์ ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ ผ่านทางคำภาวนาร่วมกันในช่วงเช้า พิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่งเป็นพิธีกรรมทางศาสนาคาทอลิก ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมทางด้านจิตใจ เรามีโอกาสไตร่ตรองบทบาทของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ เพื่อมุ่งสู่สัมพันธภาพภายในครอบครัวและชุมชน จากนั้นรวมตัวเยาวชนเพื่อรณรงค์ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ร่วมกันผ่านทางกิจกรรมการเล่นกีฬา พร้อมความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แกนนำสตรี สท อสม และชาวบ้าน ทุกคนรับทราบและเกิดความร่วมมือในการลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ สังเกตุจากการช่วยกันในเรื่องน้ำเปล่า ไม่มีเหล้าบุหรี่ ประชาสัมพันธ์ได้พูดย้ำตลอดวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ รวมถึงการประกาศแจ้งในวัดและในชุมชน
เรารู้ซึ้งถึงความเชื่อ ก็ต่อเมื่อ เราเริ่มสอนลูกหลาน” ฝ่ายท่านผู้เป็นบิดา อย่ายั่วยุให้บุตรของท่านเกิดโทสะ แต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอน และเตือนสติตามหลักธรรมของพระเป็นเจ้า” (เอเฟซัส 6:4)


รายงานโดย คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ เจ้าอาวาส

Latest articles

ร้านคฤศตังspot_imgspot_img

Related articles