ขอการสนับสนุนสร้างวัดคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์ของแม่พระและนักบุญยอแซฟ จ.เชียงราย

โอกาสปีครอบครัว ขอการสนับสนุนสร้างวัดคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์ของแม่พระและนักบุญยอแซฟ
ที่หมู่บ้านปางริมกรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย


สภาพปัจจุบันที่ประกอบพิธีมิสซาเป็นเพิงหมาแหงน หน้าบ้านของสัตบุรุษ
ปัจจุบันมีคริสตชนชาวอาข่า 20 ครอบครัว จำนวน 85 คน


วัดที่จะสร้างใหม่ กว้าง 8 เมตร ยาว 19 เมตร งบประมาณ 1 ล้านบาท
ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมทำบุญสร้างวัดใหม่ได้ที่
บัญชี ธนาคารกรุงเทพ
มิสซังโรมันคาทอลิก เชียงราย)
537-0-58065-5
พระสังฆราชวุฒิเลิศ
รับรองการก่อสร้างวัดใหม่

Latest articles

ร้านคฤศตังspot_imgspot_img

Related articles