เยี่ยมอภิบาลวัดพระคริสตสมภพ หนองลำดวน

วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2021 เวลา 10.00 น. อาร์ชบิชอปอันตนวีระเดช ใจเสรี ได้ไปเยี่ยมอภิบาลและเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล ที่วัดพระคริสตสมภพ หนองลำดวน ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โดยมีคุณพ่อธีรพงษ์ นาแว่น เจ้าอาวาส และพี่น้องชาวหนองลำดวน ให้การต้อนรับ มีพี่น้องคริสตชนจากวัดหนองหลี่ คำบง และนิคมคำสร้อย มาร่วมพิธีด้วย

Latest articles

ร้านคฤศตังspot_imgspot_img

Related articles