แสดงความรักและการรักษ์สิ่งแวดล้อมดั่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2021 มูลนิธิ วีวีแชร์ โดย พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ ประธานฯ คุณศรินทร เมธีวัชรานนท์ ผู้ก่อตั้งร่วมมือกับคาริตัส อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (Caritas BKK) ในการนำอาหารที่เหลือจากการจำหน่าย แต่ยังบริโภคได้จากบรรดาซูเปอร์มาร์เก็ต ไปบริจาคให้สถานสงเคราะห์ 3 แห่ง ชุมชน 25 แห่ง จำนวน 602 ครอบครัว ผู้ใหญ่และเด็กประมาณ 371 คน เพื่อเป็นการแสดงความรักและการรักษ์สิ่งแวดล้อมตามเจตนารมณ์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

Latest articles

ร้านคฤศตังspot_imgspot_img

Related articles