สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย – Catholic Social Communication of Thailand (CSCT)

Supporter

[tdc_zone type=”tdc_content”][vc_row][vc_column][td_block_text_with_title header_text_color=”#ffffff” f_post_font_family=”831″ f_post_font_transform=”uppercase” f_post_font_size=”22″ tdc_css=”eyJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXRvcC13aWR0aCI6IjIiLCJib3JkZXItYm90dG9tLXdpZHRoIjoiMiIsInBhZGRpbmctdG9wIjoiMTUiLCJwYWRkaW5nLWJvdHRvbSI6IjE1IiwiYm9yZGVyLWNvbG9yIjoiI2I5MjAyNSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=”]

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนการผลิตรายการโทรทัศน์ และ รายการวิทยุคาทอลิก
ประจำปี ค.ศ. 2021 ดังมีรายนามต่อไปนี้

[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][td_block_text_with_title f_post_font_size=”18″ f_post_font_line_height=”3″]

คุณชวาลี โอสถานุเคราะห์
ดร.ชัยภัฏ – ดร.ปิยะดา วรรธนะสาร
คุณชาติศิริ – คุณณินทรา โสภณพนิช
คุณธนน วีอารยะ
คุณนงลักษณ์ สังขรัตน์
คุณนวลทิพย์ ทรัพย์เจริญ
คุณยุวดี นิ่มสมบุญ
ดร.วีระชัย – คุณทิพวรรณ เตชะวิจิตร
ดร.สมศักดิ์ – คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

[/td_block_text_with_title][/vc_column][vc_column width=”1/2″][td_block_text_with_title f_post_font_size=”18″ f_post_font_line_height=”3″]

คุณสมัคร – คุณสมบูรณ์ วรปัญญา
คุณสุวัฒน์ เบญจะธรรมาธร – ดร.วิรัชนี พรหมสุนทร

คุณทอม – คุณพริ้งเพรา สิริสันต์
คุณปนัดดา นิลกำแหง
มีสสีดา จรุงจิตประชารมย์
คุณอรนงค์ ซี่อเพียรธรรม
ดร.เอ็มม่า เมืองครุธ

คุณศิริพงษ์ สุนพิชัย

[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][/tdc_zone]