แสดงความรักและการรักษ์สิ่งแวดล้อมดั่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

12/08/2021

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2021 มูลนิธิ วีวีแชร์ โดย พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ ประธานฯ คุณศรินทร เมธีวัชรานนท์ ผู้ก่อตั้งร่วมมือกับคาริตัส อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (Caritas BKK) ในการนำอาหารที่เหลือจากการจำหน่าย แต่ยังบริโภคได้จากบรรดาซูเปอร์มาร์เก็ต ไปบริจาคให้สถานสงเคราะห์ 3 แห่ง ชุมชน 25 แห่ง จำนวน 602 ครอบครัว ผู้ใหญ่และเด็กประมาณ 371 คน เพื่อเป็นการแสดงความรักและการรักษ์สิ่งแวดล้อมตามเจตนารมณ์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

Related Posts

ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน

ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน

ฯพณฯ อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ ดร.สมศักดิ์ - คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล มอบเครื่องมือทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคในโครงการ "ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" ให้แก่โรงพยาบาลคามิลเลียน โดยภราดาจิรวัฒน์ สุจิรานุธรรม อธิการ/ผู้อำนวยการ,...

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประทานพรแด่โรมและโลก

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประทานพรแด่โรมและโลก

โรคชนิดนี้มิได้จำกัดเฉพาะกับบรรดาผู้ติดเชื้อเท่านั้น แต่ยังทำให้เราขาดการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เป็นพิเศษ ศีลมหาสนิท และศีลอภัยบาป ซึ่งหลายประเทศนั้นเป็นไปได้ยาก แต่พระเจ้ามิได้ทรงทอดทิ้งเรา ผ่านทางการร่วมกันภาวนา เราอยู่ในพระหัตถ์พระเจ้า (เทียบ สดด 138:5)

POWER OF LOVE – นิโคล เทริโอ「Official MV」

🎬 Music Video เพลง POWER OF LOVE - นิโคล เทริโอ #POWEROFLOVE #ThaiCatholicMedia #สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย /------------------ LYRICS ------------------/ A1 Countless roads that I crossed. Countless faces I have met. And still I didn’t...