ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | เติมรักใหม่ อุบัติซ้ำ จากปี 2000-2025 ภาคแรก | EP.066 ได้เวลาเติมรักกันอีกแล้ว ”เติมรักใหม่”

Play episode

ย้อนกลับไปวันวาน กับเพลง Theme Song ของงานเยาวชนคาทอลิกไทย ในปี 2000
รับฟังที่มาที่ไปที่ว่าไม่ธรรมดาแล้ว นำเพลงมาเปิดฟังอีกครั้ง ก็ยังไม่ล้าหลังเกินไป

Join the discussion

More from this show

Episode 72

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | ไปต่อ ไม่รอโควิด(จบ) | EP.072 เขาประชุมอะไรกัน

ตารางเวลา เนื้อหาหลัก เมื่อต้องแสดงความคิดเห็นแบ่งปันและของกำนัลที่นำไปให้ท่านรองเลขาฯ ซีนอด

Episode 71

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | ไปต่อ ไม่รอโควิด(จบ) | EP.071 สำรวจอิตาลี ก่อนเข้าประชุม

ก่อนเข้าที่ประชุม แวะไปทักทาย บรรดาคุณพ่อที่คุ้นเคย จากวาติกัน ยัน เวณิช ปาดัว

Episode 69

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | เติมรักใหม่ อุบัติซ้ำ จากปี 2000-2025 ภาคแรก | EP.069 เพลงบางเพลง กระทบไหล่สายอาชีพ

ใครจะรู้ว่าจริง ๆ แล้วบทเพลงในชุดเติมรักใหม่ มีมืออาชีพมาร่วมงานพอสมควรที่สำคัญบางคนเป็นพี่น้องต่างความเชื่อ เช่นบทเพลงนี้...

Subscribe

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตEpisode 66