ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | คุยไร้สคริปต์ ซีซั่น 1 “ฟังด้วยหัวใจ” | EP.81 “ฆราวาส พวกเขาคือขุมกำลังสำคัญ” ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์ ผอ.แผนกฆราวาส

Play episode

คำว่าไฟแรงอาจจะยังฟังดูอ่อนไป พบกับหลักคิด การปลุกยักษ์ใหญ่ให้ตื่น
และอนาคตของฆราวาสไทยในมือผอ.ในช่วงโควิดและต่อจากนั้น

Join the discussion

More from this show

Episode 87

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | ในการเดินทางมีประตูบานหนึ่ง ซีซั่น 2 เกาหลี เวทีสื่อเพื่อสันติ | EP.86 เกาหลีมีมนต์

คำกล่าววันปิดของประธานซิกนิสเอเชีย ในเวทีประชุมและสิ่งที่ฝากไว้กับการเดินทางในครั้งนี้

Episode 82

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | คุยไร้สคริปต์ ซีซั่น 1 “ฟังด้วยหัวใจ” | EP.82 ”สมาคมคาทอลิก สมาคมคนรักโลก” คุณสุรพงศ์ นายกสมาคมคาทอลิก

เมื่อโลกถูกทำลายลงอย่างโหดร้าย สมาคมคาทอลิกพร้อมกอดโลกไว้ กับกิจกรรม “โลกบ้านที่เรารัก”พร้อมกับความคาดหวังของนายกฯ คนล่าสุด...

Subscribe

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตEpisode 81