ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | คุยไร้สคริปต์ ซีซั่น 1 “ฟังด้วยหัวใจ” | EP.83 Alive พอดแคสต์ คาทอลิก ขึ้นแท่น กับ ดร.จิตรา

เมื่อพอดแคสต์คาทอลิก ได้รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ศูนย์คุณธรรม

Join the discussion

More from this show

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.139 | แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม | Final Call & Catholic Fair

บอกเล่าเรื่องราว คอนเสิร์ตการกุศล แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม ที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 กันยายน โอกาสครบ 50 ปีการอภิเษก...

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.138 | แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม | งาน Catholic Fair ครั้งที่ 1

บอกเล่าเรื่องราว คอนคอนเสิร์ตการกุศล แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม ที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 กันยายน โอกาสครบ 50 ปีการอภิเษก...

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.137 | แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม | เมื่อเรามี Musical จากเพลง คาทอลิก

บอกเล่าเรื่องราว คอนเสิร์ตการกุศล แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม ที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 กันยายน โอกาสครบ 50 ปีการอภิเษก...

Subscribe

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตEpisode 83