ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | ในการเดินทางมีประตูบานหนึ่ง ซีซั่น 2 เกาหลี เวทีสื่อเพื่อสันติ | EP.85 ไทยนี้รักสงบ หนี่งเดียวในความหลากหลายแห่งเอเชีย

ใครเป็นใครในเวทีประชุมนี้
และเขาพูดอะไรกันบ้าง และเราพูดอะไรกับเขาบ้าง

More from this show

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตEpisode 85