ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | เอเชียอีกครั้ง ก้าวไปด้วยกัน In Bangkok 2023 | EP.111 วันเริ่มต้น วันแรกของการประชุม


การจัดการประชุมซีนอดในระดับภาคพื้นทวีปเอเชียที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2023
กระบวนการประชุมซีนอดที่เริ่มจากปี 2021 และสิ้นสุดในปี 2024
ฟังเรื่องราวต่าง ๆ ของเหตุการณ์สำคัญในครั้งนี้

More from this show

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.174 : ครบรอบ 40 ปี เสด็จไทย Pope John Paul II : อุดมศานต์บอกเล่า

เล่าเรื่องนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปาโอกาสครบ 40 ปีการเสด็จเยือนประเทศไทยในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งชีวิต งานเขียน...

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.174 : ครบรอบ 40 ปี เสด็จไทย Pope John Paul II : กวีพระสันตะปาปา

เล่าเรื่องนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปาโอกาสครบ 40 ปีการเสด็จเยือนประเทศไทยในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งชีวิต งานเขียน...

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตEpisode 111