ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | ฟังหนังดูสาระ 8 คืนจอ ตอนคริสต์ในจอ(2) | EP.121 Prey for the Devil เมื่อเราสวด เราสวดเพื่อปีศาจก็ได้ด้วย?


เมื่อนักบวชหญิงกับมีสคิลการไล่ผี เรื่องแต่งเป็นอย่างนี้ เรื่องจริงเป็นอย่างไหน?

Join the discussion

More from this show

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | ฟังหนังดูสาระ 8 คืนจอ ตอนคริสต์ในจอ(2) | EP.120 Christmas Carol ท่วงทำนองของคริสต์มาสที่แต่ละคนได้ยินไปคนละทาง

คนเราจะมีคริสต์มาสเหมือนหรือต่างกันอย่างไรภาพยนตร์เกาหลีที่ใช้ห้วงเวลาของคริสต์มาสเพื่อบอกถึงบางเรื่องที่เรานึกไปไม่ถึง

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | ฟังหนังดูสาระ 8 คืนจอ ตอนคริสต์ในจอ(2) | EP.119 On a Wing and a Prayer ร่อนไปด้วยปีกแห่งศรัทธา

ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นจากเรื่องจริงของผู้ที่สูญเสียศรัทธาในพระเจ้าแต่เขากลับพบว่า พระเจ้าไม่เคยหนีห่างจากเขาเลย

Subscribe

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตEpisode 121