ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | ฟังหนังดูสาระ 8 คืนจอ ตอนคริสต์ในจอ 2 | EP.122 The Pope’s Exorcist

แรงบันดาลใจจากแฟ้มเหตุการณ์จริง ของคุณพ่อ “เกเบรียล อามอร์ธ”

Join the discussion

More from this show

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.139 | แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม | Final Call & Catholic Fair

บอกเล่าเรื่องราว คอนเสิร์ตการกุศล แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม ที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 กันยายน โอกาสครบ 50 ปีการอภิเษก...

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.138 | แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม | งาน Catholic Fair ครั้งที่ 1

บอกเล่าเรื่องราว คอนคอนเสิร์ตการกุศล แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม ที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 กันยายน โอกาสครบ 50 ปีการอภิเษก...

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.137 | แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม | เมื่อเรามี Musical จากเพลง คาทอลิก

บอกเล่าเรื่องราว คอนเสิร์ตการกุศล แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม ที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 กันยายน โอกาสครบ 50 ปีการอภิเษก...

Subscribe

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตEpisode 122