คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : คอนเสิร์ตการกุศล & Catholic Fair

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2023
ตอน คอนเสิร์ตการกุศล & Catholic Fair
ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

More from this show

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : เตรียมฉลองเทศกาลพระคริสตสมภพ

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2023ตอน เตรียมฉลองเทศกาลพระคริสตสมภพดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์...

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : Daily Dose of Sunshine (ภายนอกดูยิ้มสดใส แต่ภายในอาจกำลังร้องไห้อยู่…ก็ได้นะ)

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2023ตอน Daily Dose of Sunshine (ภายนอกดูยิ้มสดใส...

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบEpisode 89