คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : ศีลเจิมคนไข้ (ศีลแห่งการเยียวยารักษา เพื่อเตรียมตัวสู่อ้อมกอดอันเป็นนิรันดร์)

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2024
ตอน ศีลเจิมคนไข้ (ศีลแห่งการเยียวยารักษา เพื่อเตรียมตัวสู่อ้อมกอดอันเป็นนิรันดร์)
ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

More from this show

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ” | สัญลักษณ์สำคัญคริสตชน (ขนมปังไร้เชื้อ + ลูกแกะ + น้ำ)

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม2024ตอน สัญลักษณ์สำคัญคริสตชน (ขนมปังไร้เชื้อ + ลูกแกะ +...

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : สัญลักษณ์สำคัญคริสตชน (นกพิราบ + เถาองุ่น + เหล้าองุ่น)

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม2024ตอน สัญลักษณ์สำคัญคริสตชน (นกพิราบ + เถาองุ่น +...

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : สัญลักษณ์สำคัญคริสตชน (ไม้กางเขน)

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม2024ตอน สัญลักษณ์สำคัญคริสตชน (ไม้กางเขน)ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์...

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบEpisode 128