ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.178 | อ่านอุชเชนี | โครงการวรรณศิลป์อุชเชนี ปี 8


ชวนอ่านเรื่องราวของ อ.ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา หรืออุชเชนี
ทั้งงานเขียนและชีวิต โดยพูดคุยกับหลายท่านที่รู้จัก
และผู้ที่เคยได้รับรางวัลในการประกวด วรรณกรรมวรรณศิลป์อุชเชนี

More from this show

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตEpisode 178