รายการภารกิจรัก

รายการวิทยุคาทอลิก – “ภารกิจรัก” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาว ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

รายการภารกิจรัก ปี 2021
รายการภารกิจรัก ปี 2020
รายการภารกิจรัก ปี 2019
รายการภารกิจรัก ปี 2018
รายการภารกิจรัก ปี 2017
รายการภารกิจรัก ปี 2016
รายการภารกิจรัก ปี 2015