ความสำคัญของ

ซีนอด 2021-2023

พระศาสนจักรของพระเจ้าเรียกร้องให้มีการประชุมซีนอด หนทางนี้ชื่อว่า “เพื่อการก้าวเดินไปด้วยกันของพระศาสนจักร: ความเป็นเอกภาพ การมีส่วนร่วม และพันธกิจ” ซึ่งจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 9-10 ตุลาคม ค.ศ. 2021 ที่กรุงโรมและต่อมาในวันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ. 2021 ในพระศาสนจักรท้องถิ่นแต่ละแห่ง นี่เป็นขั้นตอนพื้นฐานประการหนึ่งเพื่อนำไปสู่การเฉลิมฉลองการประชุมซีนอดของบรรดาบิชอปสมัยสามัญ ครั้งที่ 16 ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2023

สาส์นอภิบาล

เกี่ยวกับซีนอด 2021-2023

ร่วมก้าวเดินไปด้วยกัน

กับพระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เชิญคาทอลิกทั่วโลก “ก้าวไปด้วยกัน”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เชิญคาทอลิกทั่วโลก “ก้าวไปด้วยกัน”

ในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2021 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้เสด็จไปร่วมกิจกรรม”ห้วงเวลาแห่งการไตร่ตรอง”(Moment of Reflection) ที่หอประชุมซีนอดใหม่ ก่อนที่จะมีพิธีมิสซาเปิดซีนอดอย่างเป็นทางการเวลา 10.00 น.(ตรงกับเวลาในประเทศไทยคือ 15.00 น.)...

พบปะ-ทำความเข้าใจเอกสาร ซีนอต…บ้านหนองหญ้าปล้อง

พบปะ-ทำความเข้าใจเอกสาร ซีนอต…บ้านหนองหญ้าปล้อง

คุยกันไป หัวเราะกันไป สนุกสนาน และ กึ่งสับสน ต้องทำความเข้าใจพอสมควรกับเอกสาร การหาข้อมูล เพื่อ การก้าวเดินไปด้วยกัน ของเอกสารซีนอต มิสซังโคราช แต่องค์พระจิตเจ้าก็นำทางเราเสมอ…….คุณยายถิน มาเล่าเรื่องราว การเป็นคริสตชนเริ่มแรกของหมู่บ้าน บวกกับเสียงฝนตก และ...

เชิญร่วมภาวนาเพื่อการประชุมซีนอดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สมัยที่ 2

เชิญร่วมภาวนาเพื่อการประชุมซีนอดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สมัยที่ 2

ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2021 (ตามกำหนดการในโปสเตอร์)✝เป็นพิเศษ ในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2021 เวลา 11.00 น.✝เชิญทุกท่านร่วมจิตใจในพิธีบูชาขอบพระคุณวันพระเจ้าและโอกาสปิดประชุมซีนอดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สมัยที่ 2ติดตามได้ทั้ง 3 ช่องทางหลักของสื่อมวลชนคาทอลิก...

ประชุมซีนอดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สมัยที่ 1

ประชุมซีนอดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สมัยที่ 1

"ซีนอดอัครสังฆมลฑลกรุงเทพฯ" ประชุมสมัยแรก ตั้งแต่วันที่ 22-23 ตุลาคม 2021 ณ หอประชุมไมเกิ้ล บ้านผู้หว่าน สามพรานในวันที่ 2 ของการประชุม (23 ตุลาคม 2021) เริ่มด้วยพิธีมิสซาโมทนาคุณพระเจ้าจากนั้น วาระการประชุมในวันนี้ คือ◾ คณะกรรมการซีนอดมอบความรู้ทางเทววิทยาในหัวข้อ...

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023

“การก้าวเดินไปด้วยกันในชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักร”

ซีนอด 2021-2023 ตอนที่ 1
พระสันตะปาปาจะเปิดการประชุมซีนอด

ซีนอด 2021-2023 ตอนที่ 2
ประวัติศาสตร์ของซีนอด

ซีนอด 2021-2023 ตอนที่ 3
การประชุมซีนอดในปัจจุบัน

ซีนอด 2021-2023 ตอนที่ 4
SYNODALITY ศัพท์นี้ หมายถึงอะไร

ซีนอด 2021-2023 ตอนที่ 5
ขั้นตอนการทำซีนอด

ซีนอด 2021-2023 ตอนที่ 6
ตราสัญลักษณ์ที่มีความหมาย

ซีนอด 2021-2023 ตอนที่ 7
ซีนอดของประเทศไทย

ซีนอด 2021-2023 ตอนที่ 8
คณะกรรมาธิการทั้ง 4 ฝ่าย

ซีนอด 2021-2023 ตอนที่ 9
คำถามที่พระศาสนจักรให้กับเรา

ซีนอด 2021-2023 ตอนที่ 10
ซีนอดเพื่ออะไร