ร่วมก้าวเดินไปด้วยกัน

กับพระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย

พบปะ-ทำความเข้าใจเอกสาร ซีนอต…บ้านหนองหญ้าปล้อง

พบปะ-ทำความเข้าใจเอกสาร ซีนอต…บ้านหนองหญ้าปล้อง

คุยกันไป หัวเราะกันไป สนุกสนาน และ กึ่งสับสน ต้องทำความเข้าใจพอสมควรกับเอกสาร การหาข้อมูล เพื่อ การก้าวเดินไปด้วยกัน ของเอกสารซีนอต มิสซังโคราช แต่องค์พระจิตเจ้าก็นำทางเราเสมอ…….คุณยายถิน มาเล่าเรื่องราว การเป็นคริสตชนเริ่มแรกของหมู่บ้าน บวกกับเสียงฝนตก และ...

เชิญร่วมภาวนาเพื่อการประชุมซีนอดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สมัยที่ 2

เชิญร่วมภาวนาเพื่อการประชุมซีนอดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สมัยที่ 2

ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2021 (ตามกำหนดการในโปสเตอร์)✝เป็นพิเศษ ในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2021 เวลา 11.00 น.✝เชิญทุกท่านร่วมจิตใจในพิธีบูชาขอบพระคุณวันพระเจ้าและโอกาสปิดประชุมซีนอดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สมัยที่ 2ติดตามได้ทั้ง 3 ช่องทางหลักของสื่อมวลชนคาทอลิก...

ประชุมซีนอดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สมัยที่ 1

ประชุมซีนอดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สมัยที่ 1

"ซีนอดอัครสังฆมลฑลกรุงเทพฯ" ประชุมสมัยแรก ตั้งแต่วันที่ 22-23 ตุลาคม 2021 ณ หอประชุมไมเกิ้ล บ้านผู้หว่าน สามพรานในวันที่ 2 ของการประชุม (23 ตุลาคม 2021) เริ่มด้วยพิธีมิสซาโมทนาคุณพระเจ้าจากนั้น วาระการประชุมในวันนี้ คือ◾ คณะกรรมการซีนอดมอบความรู้ทางเทววิทยาในหัวข้อ...

เปิดประชุมซีนอดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สมัยที่ 1

เปิดประชุมซีนอดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สมัยที่ 1

"ซีนอดอัครสังฆมลฑลกรุงเทพฯ" เปิดประชุมสมัยแรก ตั้งแต่วันที่ 22-23 ตุลาคม 2021 ณ หอประชุมไมเกิ้ล บ้านผู้หว่าน สามพรานการประชุมวันแรก (22 ตุลาคม 2021) พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ...