บาทหลวงแขวงหัวไผ่และตัวแทนสภาอภิบาล สัตบุรุษ เข้าร่วมประชุมออนไลน์

19/09/2021 | สังฆมณฑลจันทบุรี

บาทหลวงแขวงหัวไผ่ สังฆมณฑลจันทบุรี ร่วมกับตัวแทนสภาอภิบาล สัตบุรุษ เข้าร่วมประชุมทางซูม (Zoom) จำนวนประมาณ 45 คน ในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน A.D.2021 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. เพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันสำหรับการสมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรีที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ด้วยความพร้อมเพียงและร่วมมือร่วมใจที่จะ #ก้าวเดินไปด้วยกัน