ประชุมซีนอดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สมัยที่ 1

23/10/2021 | อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

“ซีนอดอัครสังฆมลฑลกรุงเทพฯ” ประชุมสมัยแรก ตั้งแต่วันที่ 22-23 ตุลาคม 2021 ณ หอประชุมไมเกิ้ล บ้านผู้หว่าน สามพราน
ในวันที่ 2 ของการประชุม (23 ตุลาคม 2021) เริ่มด้วยพิธีมิสซาโมทนาคุณพระเจ้า
จากนั้น วาระการประชุมในวันนี้ คือ
◾ คณะกรรมการซีนอดมอบความรู้ทางเทววิทยาในหัวข้อ “พันธกิจ” โดยพิจารณาจากสภาพความเป็นจริง การทำพันธกิจ (ประกาศข่าวดี) รวมถึงความกังวลใจที่มีต่ออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
◽ ประมวลผลการประชุมกลุ่ม
◾ ก่อนจบการประชุมคณะกรรมการได้ร่วมกันภาวนาขอบคุณพระเจ้าสำหรับการประชุมในวันนี้
“ซีนอดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน