พบปะ-ทำความเข้าใจเอกสาร ซีนอต…บ้านหนองหญ้าปล้อง

28/10/2021 | สังฆมณฑลนครราชสีมา

คุยกันไป หัวเราะกันไป สนุกสนาน และ กึ่งสับสน ต้องทำความเข้าใจพอสมควรกับเอกสาร การหาข้อมูล เพื่อ การก้าวเดินไปด้วยกัน ของเอกสารซีนอต มิสซังโคราช แต่องค์พระจิตเจ้าก็นำทางเราเสมอ…
….คุณยายถิน มาเล่าเรื่องราว การเป็นคริสตชนเริ่มแรกของหมู่บ้าน บวกกับเสียงฝนตก และ ลมหนาวจากภูเขาพัดผ่านมา ยะเยือก กันเลยทีเดียว
( ขอบคุณ คุณจุ่น-นก ที่ให้ใช้บ้านเป็นสถานที่ทำการใหญ่ ครั้งนี้ )
ก้าวเดินไปด้วยกัน เอกภาพ -มีส่วนร่วม -พันธกิจ….โดยมีองค์พระจิตเจ้าทรงนำทาง…