สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เชิญคาทอลิกทั่วโลก “ก้าวไปด้วยกัน”

9/10/2021 | CSCT

ในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2021 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้เสด็จไปร่วมกิจกรรม”ห้วงเวลาแห่งการไตร่ตรอง”(Moment of Reflection) ที่หอประชุมซีนอดใหม่ ก่อนที่จะมีพิธีมิสซาเปิดซีนอดอย่างเป็นทางการเวลา 10.00 น.(ตรงกับเวลาในประเทศไทยคือ 15.00 น.) ที่มหาวิหารนักบุญเปโตร


สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ได้เชิญชวนพระคาร์ดินัล พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช ฆราวาส เยาวชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วม 300 คน เข้าร่วมประชุมทั้งการประชุมปกติกับการประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ โดยในระหว่างการประชุมนั้นได้มีตัวแทนเยาวชนชาวโปรตุเกส ชิลี และอินเดีย นำขบวนแห่หนังสือพระคัมภีร์ และเทียน นำมาไว้กลางห้องประชุม เพื่อเป็นสัญลักษณ์การประทับอยู่ของพระเจ้า และอ่านพระคัมภีรเป็น 3 ภาษา


ต่อจากนั้นจะเป็นการนำรำพึง โดยคุณพ่อ Paul BERE จากประเทศบูกิน่าฟาโซ และCristina Inoges Sanz จากประเทศสเปน จบจากการนำรำพึงแล้ว จะเป็นโอวาทจากสมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิส การทักทายจากพระคาร์ดินัล Jean-Claude Hollerich และการแบ่งปันจากตัวแทนของผู้ที่อยู่ในทวีปที่ต่างกัน และปิดท้ายด้วยการสรุบจากพระคาร์ดินัล Mario Grech เลขาธิการซีนอด
การผลักดันให้เกิดพระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน เป็นการรื้อฟื้นรูปแบบของพระศาสนจักรที่ได้ถูกจัดทำอีกครั้ง โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

น่าจับตามองว่า ความตั้งใจแบบนี้จะนำพาพระศาสนจักรคาทอลิกให้สามารถเป็นพยานของความรัก ยืนหยัดท่ามกลางวิกฤติมากมายของโลก หรือความตกต่ำของผู้คนที่เหินห่างศรัทธา รวมทั้งความหลากหลายที่มีในสังคม พระองค์ทรงเชิญชวนให้เราเริ่มด้วย”การฟัง” เมื่อเราฟังเพื่อนพี่น้องอย่างดี ก็เชื่อว่าเรากำลังฟังพระจิตเจ้า ผู้นำทางพระศาสนจักรตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันด้วย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย


(วันที่ 10 ตุลาคม 2021 เพื่อร่วมไปกับพระศาสนจักรสากล สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จัดรายการพิเศษ Synod 2021-2023 เชิญติดตามกันตั้งแต่เวลา 13.00 น.)