เชิญร่วมภาวนาเพื่อการประชุมซีนอดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สมัยที่ 2

28/10/2021 | อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2021 (ตามกำหนดการในโปสเตอร์)
✝เป็นพิเศษ ในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2021 เวลา 11.00 น.✝
เชิญทุกท่านร่วมจิตใจในพิธีบูชาขอบพระคุณวันพระเจ้าและโอกาสปิดประชุมซีนอดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สมัยที่ 2
ติดตามได้ทั้ง 3 ช่องทางหลักของสื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
Page FB : https://www.facebook.com/Mediabkk
YouTube : CATHOLIC BKK
Website : www.catholic.or.th
ทาง Facebook สามเณรใหญ่ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ