เยาวชนสังฆมณฑลจันทบุรี ร่วมก้าวเดินไปด้วยกัน

11/09/2021 | สังฆมณฑลจันทบุรี

เยาวชนสังฆมณฑลจันทบุรี ร่วมก้าวเดินไปด้วยกันในการทำสมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี ทางซูม (Zoom)
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กันยายน A.D.2021 เวลา 09.30 น. – 12.30 น.
โดย บิชอป ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี, เป็นประธาน
ร่วมด้วย
บาทหลวง #ประธาน ตันเจริญ, ผู้อำนวยการแผนกเยาวชน
บาทหลวง #พูนพงษ์ คูนา, จิตตาภิบาลแขวงปราจีนบุรี
บาทหลวง #เอกพงษ์ สุวิชากร, จิตตาภิบาลแขวงจันทบุรี
บาทหลวง #อานนท์ ตันชัย, จิตตาภิบาลแขวงหัวไผ่
บาทหลวง #ศักดา เกียรติเกษม, จิตตาภิบาลแขวงสระแก้ว
บาทหลวง #เอกภพ ผลมูล, จิตตาภิบาลแขวงศรีราชา
ผู้นำเยาวชนผู้เข้าร่วมประมาณ 20 คน