สังฆมณฑลนครราชสีมา

ร่วมก้าวเดินไปด้วยกัน

กับพระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย

พบปะ-ทำความเข้าใจเอกสาร ซีนอต…บ้านหนองหญ้าปล้อง

พบปะ-ทำความเข้าใจเอกสาร ซีนอต…บ้านหนองหญ้าปล้อง

คุยกันไป หัวเราะกันไป สนุกสนาน และ กึ่งสับสน ต้องทำความเข้าใจพอสมควรกับเอกสาร การหาข้อมูล เพื่อ การก้าวเดินไปด้วยกัน ของเอกสารซีนอต มิสซังโคราช แต่องค์พระจิตเจ้าก็นำทางเราเสมอ…….คุณยายถิน มาเล่าเรื่องราว การเป็นคริสตชนเริ่มแรกของหมู่บ้าน บวกกับเสียงฝนตก และ...