สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย – Catholic Social Communication of Thailand (CSCT)

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประทานพรแด่โรมและโลก

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประทานพรแด่โรมและโลก

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประทานพรแด่โรมและโลกวันอาทิตย์สมโภชปัสกา 12 เมษายน 2020 Urbi et Orbi Blessingof His Holiness Pope FrancisEaster Sunday, 12 April 2020 แปลโดย บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ พี่น้องชายหญิงที่รัก สุขสันต์วันปัสกา    ...