สรรเสริญและขอบพระคุณ…แด่ทุกช่วงเวลาที่งดงาม

ช่วงชีวิตพระคาร์ดินัลฯ

*โปรดใช้โทรศัพท์มือถือในการจอง
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ LINE ID: @csctevent

*โปรดใช้โทรศัพท์มือถือในการจอง
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ LINE ID: @csctevent

กำหนดการ

Embark on a Musical Odyssey: Event Timeline Unveiled

ผังที่นั่ง

Craft Your Concert Experience: Navigate the Seat Map

สื่อประชาสัมพันธ์

Capture the Concert Magic: Grab Media Downloads

การเดินทาง

Journey to Joy: Directions to the Unmissable Venue

“แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม”

“แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม”

Beautiful Moments Concert

Beautiful Moments Concert

“ดั่งวันเวลา ที่เวียนหมุนไป มากมายเพียงใด โลกมอบให้เรา

ลำธาร สายน้ำ สายลมภูเขา ล้วนมีเรื่องราว…ด้วยรักของพระองค์”

“ดั่งวันเวลา ที่เวียนหมุนไป มากมายเพียงใด โลกมอบให้เรา

ลำธาร สายน้ำ สายลมภูเขา ล้วนมีเรื่องราว…ด้วยรักของพระองค์”

Beautiful Moments Concert

คอนเสิร์ตการกุศล “แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม” (Beautiful Moments Concert) ในวันที่ 30 กันยายน 2023 ระหว่างเวลา 14.30-18.30 น. ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์การจัดงาน

เพื่อร่วมโมทนาคุณพระ ขอบคุณและแสดงมุทิตาจิต แด่พระคาร์ดินัลไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู โอกาสครบรอบ 50 ปีการอภิเษกเป็นอาร์ชบิชอปแห่งเขตศาสนปกครองกรุงเทพฯ และครบรอบ 40 ปี การได้รับตำแหน่งพระคาร์ดินัล ท่านเป็นพระคาร์ดินัลองค์แรก
ในพระศาสนจักรคาทอลิกไทย ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูงต่อหน้าพระศาสนจักรคาทอลิกสากลหรือต่อหน้าอารยประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักคือ เมื่อเสร็จสิ้นการจัดงานแล้ว
ทางคณะผู้จัดจะนำเงินรายได้จัดตั้งเป็น “กองทุนพระคาร์ดินัลมีชัยฯ” เพื่อสืบทอดและสานต่อปณิธานของพระคุณเจ้า

รายได้หลังการจัดงาน

ทางคณะผู้จัด จะนำเงินรายได้จัดตั้งเป็น “กองทุนพระคาร์ดินัลมีชัยฯ”
เพื่อสืบทอดและสานต่อปณิธานของพระคุณเจ้า โดยพระคุณเจ้าได้มีดำริจุดมุ่งหมายหลักของกองทุนเป็นดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระแสเรียก
    2. เพื่อการศึกษา เป็นต้น การช่วยเหลือเด็กยากจน
    3. เพื่องานประกาศข่าวดี ในมิติต่าง ๆ

MUSICAL : CARDINAL MOMENTS OF LIFE

ช่วงชีวิตพระคาร์ดินัล

เพื่อสร้างความหลากหลายในการชมคอนเสิร์ต ในองก์ที่สองนี้จึงนำเสนอเป็นรูปแบบละครเวที (Musical) ทั้งนี้เพื่อเล่าประวัติชีวิตของ
พระคาร์ดินัลมีชัยให้น่าสนใจ โดยใช้วิธีเล่าเรื่องแบบมีตัวละครสมมุติแต่อิงจากเหตุการณ์ในชีวิตจริง และอ้างอิงถึงสถานที่ต่าง ๆ ที่พระคาร์ดินัลได้เคยอยู่ เรียนรู้ ร่วมใช้ชีวิต อภิบาลและทำหน้าที่ การเป็นพระสงฆ์ พระอัครสังฆราชและพระคาร์ดินัล

ครอบครัวคริสตชนครอบครัวเล็ก ๆ ครอบครัวหนึ่ง หลังจากไปร่วมพิธีมิสซา ในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ น้องเกรซ ลูกสาวคนเดียวในครอบครัว ที่พ่อแม่กำลังจะชวนกลับไปเยี่ยมคุณยายที่ต่างจังหวัด และใช้ช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดในต่างจังหวัดกับคุณยายที่รอการมาเยี่ยมของลูก เพื่อจะได้พบหลานสุดที่รัก

แต่การมาครั้งนี้ กับคำถามเพียงคำถามเพียงข้อเดียวของหลาน จะพาไปยังชีวิตที่ผ่านมาเกือบทั้งหมดของยาย มันเป็นทั้งความทรงจำที่งดงาม มันเป็นทั้งประสบการณ์ที่ยายไม่อาจลืมได้ และเมื่อเรื่องราวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่หนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง ภาพของความงดงามในชีวิตคริสตชนก็เด่นชัดขึ้น จากชีวิตจริงของพวกเขา

นำแสดงโดย เผ่าเพชร เจริญสุข, พัทฑรียา พยอม, นาฎลดา ภูติภิณโยวัฒน์  

พร้อมผู้เขียนบท อรรถพล ปานดี, กฤติชัย มณีแก้ว และผู้ประพันธ์ดนตรี Frank Herrgott 

“แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม” กำกับการแสดงโดย นัฐพงศ์ วงษ์กวีไพโรจน์