ข่าวสารและบทความ

NEWS & ARTICLES

ช่วงเวลาที่สวยงาม ตอนที่ 7 : นับถอยหลังก่อนงานเริ่ม ความรักในภาคปฏิบัติและบัตรเข้างาน

วันเวลาเดินทางอย่างรวดเร็ว จากจุดตั้งต้นจนถึงวันงาน เรานับนิ้ว และเวลาที่เหลือได้...

ช่วงเวลาที่สวยงาม ตอนที่ 7 : นับถอยหลังก่อนงานเริ่ม ความรักในภาคปฏิบัติและบัตรเข้างาน

วันเวลาเดินทางอย่างรวดเร็ว จากจุดตั้งต้นจนถึงวันงาน เรานับนิ้ว และเวลาที่เหลือได้...