สื่อประชาสัมพันธ์

MEDIA

วีดีทัศน์ แด่… ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม
Beautiful Moments Concert

มิวสิกวีดีโอ (Lyrics Video)

เพลง: แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม
เนื้อร้อง: บาทหลวงอนุชา ไชยเดช
ทำนอง/เรียบเรียง: แมนลักษณ์ ทุมกานนท์ (Soh ETC)
ขับร้อง: ประภาพ ตันเจริญ (เฟ้น PAUSE)

เนื้อเพลง

เพลง: แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม
เนื้อร้อง: บาทหลวงอนุชา ไชยเดช
ทำนอง/เรียบเรียง: แมนลักษณ์ ทุมกานนท์ (Soh ETC)
ขับร้อง: ประภาพ ตันเจริญ (เฟ้น PAUSE)

POSTER

คอนเสิร์ตการกุศล “แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม” Beautiful Moments Concert

LOGO

50 ปี การอภิเษกเป็นพระอัครสังฆราช
แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

LOGO

คอนเสิร์ตการกุศล “แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม” Beautiful Moments Concert