กำหนดการ

PROGRAM

คอนเสิร์ตการกุศล “แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม” Beautiful Moments Concert

วันที่ 30 กันยายน 2023 เวลา 14.30-18.30 น.

ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

11.00 น. คอนเสิร์ตการกุศล “แด่...ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม”

หมายเหตุ*  รอบสื่อมวลชน

13.30 น. พิธีเปิดกิจกรรมงาน Catholic Fair และนิทรรศการ “แด่...ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม”

โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

14.30 น. คอนเสิร์ตการกุศล “แด่...ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม”

หมายเหตุ* รอบบุคคลทั่วไป

14.40 น. องก์ที่ 1 : ช่วงชีวิตที่งดงาม

 • Interlude – วง Thailand Philharmonic Pop Orchestra และ วง The Sound of Siam
 • Amazing Grace – นักร้อง 5 Generation และวงขับร้องประสานเสียง
 • ก้าวไปหาพระองค์ – คุณบิลลี่ โอแกน
 • สุขใจเมื่อใกล้พระองค์ – คุณสิทธิศักดิ์ (Innocent)
 • มั่นใจในพระองค์ – คุณแปม อัญญ์ชิสา และวงขับร้องประสานเสียง

15.10 น. องก์ที่ 2 : ช่วงชีวิตพระคาร์ดินัลฯ (การแสดง Musical)

 • สาธุการ (เชิญแซ่ซ้อง)
 • ความหวัง
 • จิตวิญญาณข้ากระหาย
 • วันทามารีอายอแซฟ (ป.จันทร์)
 • Tu es Sacerdos (ท่านคือสงฆ์นิรันดร)
 • ทาสความรัก
 • ความสุขแท้ 8 ประการ
 • หนทางใหม่
 • เคียงข้างเสมอ
 • Veni Creator Spiritus (เชิญเสด็จมาพระจิตเจ้า)
 • เรารักกางเขน
 • สายใยแห่งรัก
 • แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม

15.50 น. พักการแสดง 20 นาที

16.10 น. องก์ที่ 3 : สรรเสริญและขอบพระคุณ...แด่ทุกช่วงเวลาที่งดงาม

 • The GOOD Life – กิต กิตตินันท์
 • แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม – เฟ้น PAUSE
 • Power of Love (CSCT) – ศิโยน และวงขับร้องประสานเสียง
 • บอกความรักพระองค์ให้โลกรู้ – เฟ้น Pause และ แปม ศิรภัสรา
 • The Prayer –  กิต กิตตินันท์ และ อันฉี The Voice
 • ให้รักเป็นสะพาน – บิลลี่ โอแกน / ศิโยน / เปาวลี / เฟ้น PAUSE / แปม อัญญ์ชิสา / ฟอนด์ BNK48
 • เพลง Celebration – รวมศิลปิน

16.40 น. พิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น Catholic Media Awards ครั้งที่ 40 ประจำปี ค.ศ. 2023

17.10 น. พระคาร์ดินัลไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู กล่าวความรู้สึก

17.20 น. ปิดงาน

*โปรดใช้โทรศัพท์มือถือในการจอง
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ LINE ID: @csctevent