ช่วงเวลาที่สวยงาม ตอนที่ 2 : หารือปรึกษาหลายครั้งกว่าจะลงตัว
September 13, 2023

ต้นปีนี้ ประมาณปลายกุมภาพันธ์ พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย เปิดรับสมาชิกซีนอด (Synod) จากทวีปเอเซียเพื่อร่วมประชุมกัน ในการทำซีนอดภาคพื้นทวีปที่ประเทศไทยเป็นเจ้าบ้าน

ในช่วงเวลานั้น งานของพระคาร์ดินัลมีชัย ในระดับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ถูกวางไปค่อนข้างชัดเจนแล้ว แต่คำถามของบรรดาฆราวาสคือ “พวกเขาอยู่ตรงไหนในการร่วมความยินดีนี้” เมื่อคำถามเหล่านี้ ค่อย ๆ ดังก้องขึ้นเรื่อย ๆ พวกเขาก็นัดรวมตัวกันเพื่อประชุมปรึกษาหารือ หาวิธีที่เหมาะสมในการทำเรื่องดี ๆ เพื่อพระศาสนจักร

ช่วงเวลาเหล่านั้นผมที่ทำงานสื่อฯ และคุ้นเคยกับบรรดาฆราวาสเหล่านี้ และคุณพ่อสุวัฒน์ที่ทำงานเป็นรองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย คุณพ่อปิยชาติ มะกรครรภ์ อุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เราได้ร่วมในการพูดคุยของพวกเขาในวันนั้น และที่สุดเราพบกิจกรรมที่เหมาะสมในโอกาสแบบนี้ เพื่อเป้าหมายปลายทางคือการจัดตั้งกองทุนถาวรในชื่อ ”กองทุนพระคาร์ดินัลไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู”

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2023 ณ บ้านผู้หว่าน จึงมีตัวแทนของฆราวาสชุดดำเนินงาน มาพบขอคำแนะนำจากพระคุณเจ้า และเป็นวันเดียวกันกับที่ซิสเตอร์จากสื่อวาติกัน นัดสัมภาษณ์พระคุณเจ้า โดยเป็นซิสเตอร์ท่านเดียวกันที่มาทำข่าวซีนอด เอเชีย ที่บ้านผู้หว่าน

เราบันทึกภาพร่วมกัน หลังจากพูดคุยและกิจกรรมที่ตั้งใจมาทำแล้วเสร็จ

ยิ่งผมย้อนคืนเรื่องราวที่ผ่านมาแค่ไหน ยิ่งพบว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมล้วนไม่ง่ายเลย แต่ในความไม่ง่ายนั้น ยังมีผู้ทำให้มันยากขึ้นไปอีก ที่สุดแล้ว การทำเพื่อพระ และเป้าหมายที่มั่นคง ชัดเจน ก็ไม่มีอะไรมาทำลายลงได้หรอกครับ